ADATVÉDELEM


Adatvédelmi irányelvekA személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi üzenetek küldéséhez, valamint a kereskedő, vendéglátó közvetlen marketing céljából végzett tevékenységéhez.
 

A személyes adatok védelme

1.    AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI

1.1.    Az Ön személyes adatainak kezelője Horváth Roland e.v. (a továbbiakban csak „adatkezelő”), székhelye: 6328 Dunapataj, Szelidi tó I. utca 4.

1.2.    Az adatkezelő elérhetőségei: Kézbesítési cím: 6328 Dunapataj, Szelidi tó I. utca 4. E-mail cím: replaymusicpub@gmail.com
Telefonszám:+36 20 504 4373

1.3.    Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, mert a tevékenységi köre nem indokolja.


2.    A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

2.1.    Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).


3.    A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

3.1.    A személyes adatok feldolgozásának célja kapcsolatfelvétel, üzleti kommunikáció, valamint az adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing tevékenységek végzése (ez utóbbi csak hozzájárulás esetén).


3.2.    Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében.

4.    A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

4.1.    Az adatkezelő a személyes adatait 3 évig tárolja, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz).


5.    A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI

5.1.    Személyes adatainak további kedvezményezettjei a Bohemiasoft s.r.o. cég (a szerver kezelője), az Unihost s.r.o. cég (a szerver kezelője) és a Casablanca INT cég (az adatközpont üzemeltetője), valamint Horváth Roland e.v. ( a Replay Music Pub üzemeltetője, a www.replaymusicpub.hu oldal tulajdonosa) és az ő alkalmazásában álló, szerződéses személyek.


6.    AZ ÉRINTETTEK JOGAI

6.1.    A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:
- az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz
- személyes adatainak helyesbítésére
- kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen
- személyes adatait áthordozni

6.2.    Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását a replaymusicpub@gmail.com e-mail címen vonhatja vissza.

6.3.    Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

6.4.    Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény, és nem olyan követelmény, amely szerződés megkötéséhez szükséges.

E feltételek 2018.05.23-án léptek hatályba.

 

Kalocsa, 2018.08.20.